Innokonseptit
Autamme asiakkaitamme menestymään.
Lue lisää

Innokonseptit Oy on avannut avoimen kyselyn, jonka tavoitteena on kartoittaa julkisten hankintojen optimoinnin ja johtamisen nyky- ja tavoitetilaa. Kysely on tarkoitettu kuntien, kaupunkien ja valtion virastojen johdolle sekä hankintojen vastuuhenkilöille ja valmistelijoille.

Osallistu kyselyyn

Innokonseptit

INNOKONSEPTIT OY on suomalainen kehittämisyhtiö, joka auttaa asiakkaitaan parantamaan tuottavuuttaan ja haastamaan markkinoita innovatiivisilla hankinnoilla. Se on vahvasti verkostoitunut ja hyödyntää asiakkaidensa toimeksiannoissa eri alojen johtavia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia.

Asiakkaidemme tyytyväisyyden ja saavutettujen tulosten hyödyllisyyden kokemus palveluamme kohtaan on toteutunut jatkuvan palautemittauksemme perusteella arvosanalla 4.5 (asteikko 1-5). Palvelumme koostuu muun muassa seuraavista kokonaisuuksista.

Hankintojen johtaminen

 • hankintojen merkitys strategioiden toteuttajana
 • hankintatoiminnan päämäärän suunnittelu
 • strategiset linjaukset konkreettisine mittareineen
 • hankintojen johtamisen systematiikka
 • hankintaprosessi ja vastuut
 • hankintojen johtamistyökalu

Innovatiiviset hankinnat

 • hankinnan merkittävyyden tunnistaminen
 • tulos- ja vaikuttavuusperusteinen hankinnan suunnittelu
 • hankinnan kilpailuttaminen eri hankintamenettelyillä
 • sopimusaikainen yhteistyö.

Kehityshankkeet

 • johtamis- ja ohjausjärjestelmien kehittäminen
 • rakenteellisten uudistusten analysointi ja kehittäminen
 • tuottavuuden nostaminen
 • kilpailukyvyn parantaminen
 • elinvoimaisuuden lisääminen

Hankintojen suunnittelun ja johtamisen työkalu

https://vaikuta.fi

Tarjousten analysointityökalu

https://vaikuttavuus.fi

Innovaatio- ja yhteistyökyvyn analysointipalvelu

www.innovaatiomittaus.fi

Asiakkaitamme

Seuraavassa esimerkkejä eri toimialojen aikaisemmista ja nykyisistä asiakkaistamme:

A-Insinöörit Oy
Ahma Insinöörit Oy
ALVI ry
ASPA-palvelut Oy
Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA
Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Carema Oy
Destia Oy
Diacor Terveyspalvelut Oy
Donum Oy
EKSOTE
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Etelä-Savon sairaanhoitopiiri
Espoon kaupunki
Helsingin Diakonissalaitos
Helsingin kaupunki
Helsigin kehitysvammatuki 57 ry.
Helsingin yliopisto
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Hoitokoti Päiväkumpu Oy
Hoiva Oy
Hämeenlinnan kaupunki
Infra ry
Invalidiliiton Asumispalvelut Oy
IS-hankinta
Itä-Savon sairaanhoitopiiri
Joensuun kaupunki
Jyväskylän kaupunki
Kainuun sairaanhoitopiiri
Kalliolan setlementti
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
KEHA-keskus
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Kisälli-Harjulanmäki
Kriminaalihuollon tukisäätiö
Kruunuasunnot Oy
Kuopion kaupunki
Kymeenlaakson sairaanhoitopiiri
Laatukeskus Excellence Finland Oy
Lahden kaupunki
Lapin ELY-keskus
Lapin sairaanhoitopiiri
Lappeenrannan kaupunki
Lemminkäinen Infra Oy
Liikennevirasto
Liisankoti
Lilinkotisäätiö
Lujatalo Oy
Maisonkoti
Mehiläinen Kuntapalvelut
Meritaito Oy
Mikkelin kaupunki
Morenia
NAL Palvelut Oy
NCC Rakennus Oy
Oskelakoti Oy
Oulun kaupunki
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Porin kaupunki
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri
Pöyry Finland Oy
Pöyry CM Oy
Rakennus Oy Wareco
Ramboll Finland Oy
Rauman kaupunki
Rinnekoti
Rovaniemen kaupunki
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Seinäjoen kaupunki
Seutukeskus Oy Häme
Sininauhasäätiö
Sito
Skanska Infra Oy
Stara
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Suoja-Pirtti ry.
Sweco PM
Tampereen kaupunki
Tekes
TeliaSonera Oy
Terramare Oy
Turun kaupunki
Uudenmaan ELY-keskus
Vaasan kaupunki
Vaasan sairaanhoitopiiri
Vantaan kaupunki
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Vianova Systems Finland Oy
Väylävirasto
VR
WSP Finland
YIT Oyj

Palveluitamme

Seuraavassa esimerkkejä referensseistämme:

TEKES – innovatiivisten hankintojen valmennusohjelma

TEKES:in toimeksiannosta toteutettu innovatiivisten hankintojen valmennusohjelma viidelletoista suurimmalle kaupungille ja sairaanhoitopiireille.
Ohjelman tavoitteena oli:
 • hankintojen johtamisen nostaminen uudelle tasolle
 • hankinta- ja kumppanuusosaamisen sekä verkostotaitojen parantaminen
 • hyvien hankintakäytäntöjen synnyttäminen ja jatkuva levittäminen
 • hankintojen vaikuttavuuden lisääminen
 • yritysten kilpailukyvyn edistäminen.
Ohjelman tavoitteisiin vastattiin tekemällä nykytilaa ja tavoitetilaa koskevia analyyseja, järjestämällä kymmeniä hankintojen suunnittelua ja johtamista edistäviä työpajoja, toteuttamalla laajat kierrokset organisaatioiden johtoryhmissä ja hankinnan asiantuntijoita tapaamalla. Analyyseihin ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 2000 henkilöä. Hankintojen suunnittelutaidot ja -menettelyt sekä johtamisen elementit ja markkinavuoropuhelukäytännöt kehittyivät ohjelman aikana 15 prosenttiyksikköä (46 -> 61).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankintojen johtamisen ja suunnittelun juurruttamisohjelma

Toteutettu ELY-keskuksen hankintojen johtamisen ja suunnittelutaitojen juurruttamisohjelma. Ohjelman tuloksena syntyi hankintatoiminnan päämäärä mittavine linjauksineen sekä hankintojen johtamisen systematiikka ja hankintojen suunnitteluprosessi vastuineen. Tulokset on otettu käyttöön ja ohjaavat toimintaa.

Espoon kaupungin sosiaali- ja terveysalan hankinta allianssimallilla

Toimittu Espoon kaupungille asiantuntijana asumisen tuen hankinnassa allianssimallia soveltaen. Hankinnassa käytiin laaja vuoropuhelu palvelutuottajien kanssa ja haastettiin palveluntuottajia perustamaan ryhmittymiä. Lisäksi kehitettiin asumisen tuen palveluun sopiva kaupallinen malli sekä toimittiin fasilitaattorina neuvottelumenettelyssä ja allianssin kehitysvaiheessa. Työ jatkuu osallistumisena allianssin johtoryhmän asiantuntijana. Malli on otettu hyvin vastaan ja se on herättänyt paljon kiinnostusta.

TUKEFIN ja SOTEFIN tuottavuutta edistävät ryhmähankkeet

Toteutettiin rakennusalan sekä sosiaali- ja terveysalan organisaatioille tuottavuusohjelmia hankintojen ja kumppanuuspohjaisen yhteistyön näkökulmista. Mukana oli kymmeniä julkisia tilaajia ja niille palveluita tuottavia yrityksiä. Tuottavuushankkeiden tavoitteena oli, että julkisia hankintoja opitaan hyödyntämään tuottavuuden parantamisessa, ja että hukkaa karsitaan ja yhteistyö toimitusketjuissa paranee. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat muun muassa Rakennusteollisuus RT ry sekä Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry. Palautteiden mukaan osallistujien tyytyväisyys toteutui arvosanalla 4.5 (asteikko 1-5).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankinta lupauspohjaisesti

Toteutettiin Lapin ELY-keskuksen apuna kunnossapidon alueurakan hankinta lupauspohjaisesti, joka tarkoittaa sitä, että hankinnassa käytettiin vertailuperusteina tarjoajien lupausta hankinnan laatu- ja vaikuttavuustekijöistä. Palveluntuottajien palautearvion mukaan alueurakka sai hankinnan kannustavuudesta asiakaslähtöisyyteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen arvon 78 (asteikko 0-100). Hankinnan onnistuneisuus oli poikkileikkaushetkellä vertailuryhmänsä paras valtakunnallisella tasolla.

Joensuun kaupungin teknisen alan hankinta allianssimallilla

Toimittu Joensuun kaupungille asiantuntijana ulkovalaistuksen ja liikennevalojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon hankinnassa allianssimallia soveltaen. Hankinnassa kehitettiin ulkovalaistuksen ja liikennevalojen palveluun sopiva kaupallinen malli sekä toimittiin fasilitaattorina neuvottelumenettelyssä. Tarjoajien palautearvion mukaan hankinta oli erittäin onnistunut. Se sai kannustavuudesta asiakaslähtöisyyteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen arvon 90 (asteikko 0-100). Hankinnan onnistuneisuus oli poikkileikkaushetkellä vertailuryhmänsä paras valtakunnallisella tasolla.

Asiantuntijamme

Vuosikymmenien ammattitaito organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Ilpo Virtanen

Diplomi-insinööri

Puh. 0400 478 947
etunimi.sukunimi@innokonseptit.fi

Jukka Yliherva

Tekniikan tohtori

Puh. 0400 291 874
etunimi.sukunimi@innokonseptit.fi

Ota yhteyttä

Innokonseptit Oy
Huvilinnanaukio 6 C 31
02600 ESPOO